El fet que un títol com el d’aquest blog “diari valencià” no estiga registrat per cap empresa periodística, és significatiu del poc interés per publicar en la nostra llengua, menys encara fer-ho sense servilismes i fanatismes.

Encara més important és fer la crítica,  quan calga i a qui calga, ja que actualment,per posar un exemple, tant si parlem de partits,sindicats, com de la majoria d’entitats representatives dels diversos col·lectius ciutadans, veiem que si alguna cosa els caracteritza és el fet d’haver-se tornat acomodatícies, corporativistes i mancades de cap mena d’autocrítica (de dreta a esquerra, sense excepcions).

Com que soc nou en açò dels blogs, tindre temps de comprovar si hi ha gent que tingue semblants raonaments.

Ens llegirem